ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG GIFT CARD

  

 • Phiếu quà tặng áp dụng cho dịch vụ Phun xăm (Chân mày, Môi & Mí) tại NP Brows & Lashes và dịch vụ spa tại Ukiyo® Spa.
 • Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi hoặc hoàn trả bằng tiền mặt.
 • Nếu trị giá dịch vụ thấp hơn số tiền ghi trên phiếu quà tặng, khoản tiền chênh lệch sẽ không được hoàn trả.
 • Phiếu quà tặng chỉ có giá trị khi còn nguyên vẹn, không bị tẩy xoá hoặc hư hại.
 • Phiếu quà tặng không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.
 • Phiếu quà tặng chỉ có giá trị cho 01 lần sử dụng, không áp dụng cộng dồn nhiều phiếu.
 • 01 phiếu quà tặng chỉ được áp dụng trên 01 hoá đơn.
 • NP Brows & Lashes không chịu trách nhiệm trong trường hợp phiếu quà tặng bị hư hại hoặc mất mát.
 • Vui lòng xuất trình phiếu quà tặng trước khi thanh toán.
 • Vui lòng gọi điện thoại đặt chỗ trước trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Mọi quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình đều thuộc thẩm quyền của NP Brows & Lashes.

 • Phiếu quà tặng áp dụng cho dịch vụ Phun xăm (Chân mày, Môi & Mí) tại NP Brows & Lashes và dịch vụ spa tại Ukiyo® Spa.
 • Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi hoặc hoàn trả bằng tiền mặt.
 • Nếu trị giá dịch vụ thấp hơn số tiền ghi trên phiếu quà tặng, khoản tiền chênh lệch sẽ không được hoàn trả.
 • Phiếu quà tặng chỉ có giá trị khi còn nguyên vẹn, không bị tẩy xoá hoặc hư hại.
 • Phiếu quà tặng không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.
 • Phiếu quà tặng chỉ có giá trị cho 01 lần sử dụng, không áp dụng cộng dồn nhiều phiếu.
 • 01 phiếu quà tặng chỉ được áp dụng trên 01 hoá đơn.
 • NP Brows & Lashes không chịu trách nhiệm trong trường hợp phiếu quà tặng bị hư hại hoặc mất mát.
 • Vui lòng xuất trình phiếu quà tặng trước khi thanh toán.
 • Vui lòng gọi điện thoại đặt chỗ trước trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Mọi quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình đều thuộc thẩm quyền của NP Brows & Lashes.

 • Phiếu giảm giá áp dụng cho dịch vụ Phun xăm (Chân mày, Môi & Mí) và Mi (Uốn mi & Nối mi) tại NP Brows & Lashes.
 • Phiếu giảm giá không có giá trị quy đổi hoặc hoàn trả bằng tiền mặt.
 • Phiếu giảm giá chỉ có giá trị khi còn nguyên vẹn, không bị tẩy xoá hoặc hư hại.
 • Phiếu giảm giá không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.
 • Phiếu giảm giá chỉ có giá trị cho 01 lần sử dụng, không áp dụng cộng dồn nhiều phiếu.
 • 01 phiếu giảm giá chỉ được áp dụng cho 01 khách hàng.
 • NP Brows & Lashes không chịu trách nhiệm trong trường hợp phiếu giảm giá bị hư hại hoặc mất mát.
 • Vui lòng xuất trình phiếu giảm giá trước khi thanh toán.
 • Vui lòng gọi điện thoại đặt chỗ trước trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Mọi quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình đều thuộc thẩm quyền của NP Brows & Lashes.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 165 – 167 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

 

Điện thoại: (028) 6654 8686 – 0908 001 579