Lịch giảng dạy trong & ngoài nước của cô Nhung Phan

Online Training

Lớp Satori Technique™️ Online Training 09-12.01.2023 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp Satori Technique™️ Online Training 24-27.10.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp All About Brows Online Training 01-04.08.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Powder Brows Dazzle Brows™ Sandy Brows®️ Học viên cũng sẽ được truy cập [...]

Read More

Lớp All About Lips Online Training 18-21.07.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luscious Lips™ Luminous Lips™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Eyeliner Online Training 20-23.06.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luminous Eyeliner™ Amore Eyeliner™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp Satori Technique™️ Online Training 23-26.05.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp All About Brows Online Training 09-12.05.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Powder Brows Dazzle Brows™ Sandy Brows®️ Học viên cũng sẽ được truy cập [...]

Read More

Lớp All About Lips Online Training 25-28.04.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luscious Lips™ Luminous Lips™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Eyeliner Online Training 11-14.04.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luminous Eyeliner™ Amore Eyeliner™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp Satori Technique™️ Online Training 28-31.03.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp All About Brows Online Training 28.02-03.03.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Powder Brows Dazzle Brows™ Sandy Brows®️ Học viên cũng sẽ được truy cập [...]

Read More

Lớp All About Lips Online Training 14-17.02.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luscious Lips™ Luminous Lips™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Eyeliner Online Training 24-27.01.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luminous Eyeliner™ Amore Eyeliner™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp Satori Technique™️ Online Training 10-13.01.2022 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp All About Lips Online Training 26- 29.12.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luscious Lips™ Luminous Lips™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Eyeliner Online Training 13-16.12.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luminous Eyeliner™ Amore Eyeliner™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp Satori Technique™️ Online Training 29.11-02.12.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp All About Brows Online Training 15-18.11.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Powder Brows Dazzle Brows™ Sandy Brows®️ Học viên cũng sẽ được truy cập [...]

Read More

Lớp All About Lips Online Training 18-21.10.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luscious Lips™ Luminous Lips™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Eyeliner Online Training 20-23.09.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luminous Eyeliner™ Amore Eyeliner™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Brows Online Training 23-26.08.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Powder Brows Dazzle Brows™ Sandy Brows®️ Học viên cũng sẽ được truy cập [...]

Read More

Lớp Satori Technique™️ Online Training 12-15.07.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Satori Technique™ – Asian Style Satori Technique™ – Caucasian Style Satori Technique™ [...]

Read More

Lớp All About Eyeliner Online Training 28.06-01.07.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luminous Eyeliner™ Amore Eyeliner™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Lớp All About Brows Online Training 16-19.06.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Powder Brows Dazzle Brows™ Sandy Brows®️ Học viên cũng sẽ được truy cập [...]

Read More

Lớp All About Lips Online Training 24-27.05.2021 (Bao gồm bộ KIT)

Trong khoá học online 4 ngày, bạn sẽ được học: Luscious Lips™ Luminous Lips™ Học viên cũng sẽ được truy cập vào [...]

Read More

Vietnam

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 09.2024

Thời gian: 09 – 21/09/2024 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 05.2024

Thời gian: 06 – 18/05/2024 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Eyeliner Master Class Vietnam 04.2024

Thời gian: 23 – 26/10/2023 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Eyeliner Master Class, học viên sẽ được học 3 [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 01.2024

Thời gian: 15 – 21/01/2024 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 11.2023

Thời gian: 20 – 26/11/2023 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 09.2023

Thời gian: 04 – 10/09/2023 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 03.2023

Thời gian: 20 – 26/03/2023 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Satori Technique™️ Vietnam 02.2023

Thời gian: 20 – 24/02/2023 Địa điểm: Saigon, Vietnam Trong khoá học 5 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vietnam 11.2022

Thời gian: 21 – 27/11/2022 Địa điểm: Saigon, Việt Nam Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được học 9 kỹ [...]

Read More

Mongolia

Lớp Nhung Phan Master Class Satori Technique™️ Mongolia 06.2022

Thời gian: 20 – 21/06/2022 Địa điểm: Ulaanbaatar, Mongolia Trong khoá học 2 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian [...]

Read More

Austria

Lớp Nhung Phan Master Class Innsbruck 06.2022

LỚP NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 06 – 12/06/2022 Địa điểm: Innsbruck, Austria Trong lớp Master Class, học viên sẽ được [...]

Read More

Canada

Lớp Nhung Phan Lips Intensive Vancouver 11.2019

LỚP NHUNG PHAN LIPS INTENSIVE Học kỹ thuật Luscious Lips™ tại Vancouver tháng 11 này. Thời gian: 27/11/2019 – 28/11/2019 Địa điểm: [...]

Read More

Lớp Nhung Phan MC Satori Technique – Đi sợi bằng máy Toronto 08.2019

NHUNG PHAN MASTER CLASS Satori Technique – Đi sợi bằng máy Toronto 08.2019 Tham gia lớp Satori Technique – Đi sợi [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Vancouver 11.2019

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 23/11/2019 – 26/11/2019 Địa điểm: Vancouver, Canada Học 9 kỹ thuật trong 4 ngày: 1. Powder Brows 2. [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Toronto 08.2019

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 24/08/2019 – 27/08/2019 Địa điểm: Toronto, Canada Trong lớp Basic Course tại Toronto, học viên sẽ [...]

Read More

United States of America

Lớp Nhung Phan Master Class Satori Technique™️ Michigan 18 – 21.04.2023

Thời gian: 18 – 21/04/2023 Địa điểm: Livonia, Michigan, USA Trong khoá học 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Satori Technique™️ Michigan 12 – 15.09.2022

Thời gian: 07 – 10/09/2022 Địa điểm: Livonia, Michigan, USA Trong khoá học 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Satori Technique™️ Michigan 07 – 10.09.2022

Thời gian: 07 – 10/09/2022 Địa điểm: Livonia, Michigan, USA Trong khoá học 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Houston 09.2020

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 31/08/2020 – 03/09/2020 Địa điểm: Houston, Texas, USA Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Houston 12.2019

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 09/12/2019 – 12/12/2019 Địa điểm: Houston, Texas, USA Trong lớp Basic Course, học viên sẽ được [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Michigan 05.2019

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 02/05/2019 – 05/05/2019 Địa điểm: Livonia, Michigan, USA Học 9 kỹ thuật trong 4 ngày: 1. Powder [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Huntington Beach 04.2019

NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 18/04/2019 – 23/04/2019 Địa điểm: Huntington Beach, California, USA Học 3 kỹ thuật trong 6 ngày: 1. [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Washington 07.2019

NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 09/07/2019 – 11/07/2019 Địa điểm: Washington DC, USA Học 3 kỹ thuật trong 3 ngày: 1. Sandy [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Houston 05.2019

NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 07/05/2019 – 09/05/2019 Địa điểm: Houston, Texas, USA Học 3 kỹ thuật trong 3 ngày: 1. Sandy [...]

Read More

Mexico

Lớp Nhung Phan Master Class Cancun 09.2020

NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 09/09/2020 – 11/09/2020 Địa điểm: Cancun, Mexico Tại lớp Nhung Phan Master Class, học 3 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Cancun 09.2020

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 05/09/2020 – 08/09/2020 Địa điểm: Cancun, Mexico Học 9 kỹ thuật trong 4 ngày: 1. Powder Brows 2. [...]

Read More

United Kingdom

Lớp Nhung Phan Basic Course London 02.2019

LỚP NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 17/02/2019 – 20/02/2019 Địa điểm: London, United Kingdom Trong lớp Basic Course, học viên sẽ [...]

Read More

Indonesia

Lớp Nhung Phan MC Satori Technique™️ Jakarta 06.2020

NHUNG PHAN MASTER CLASS SATORI TECHNIQUE™️ Thời gian: 05/06/2020 – 07/06/2020 Địa điểm: Jakarta, Indonesia Tại lớp Nhung Phan Master Class, học kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Jakarta 06.2020

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 01/06/2020 – 04/06/2020 Địa điểm: Jakarta, Indonesia Học 9 kỹ thuật trong 4 ngày: 1. Powder Brows 2. [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Basic Course Jakarta 06.2019

NHUNG PHAN BASIC COURSE Thời gian: 13/06/2019 – 16/06/2019 Địa điểm: Jakarta, Indonesia Học 9 kỹ thuật trong 4 ngày: 1. Powder Brows 2. [...]

Read More

The Philippines

Lớp Nhung Phan MC Satori Technique™️ Manila 4-6.08.2019

NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 04/08/2019 – 06/08/2019 Địa điểm: Manila, Philippines Tại lớp Nhung Phan Master Class, học 3 kỹ [...]

Read More

Lớp Nhung Phan Master Class Manila 08.2019

NHUNG PHAN MASTER CLASS Thời gian: 01/08/2019 – 03/08/2019 Địa điểm: Manila, Philippines Học 3 kỹ thuật trong 3 ngày. 1. Sandy Brows™️ 2. [...]

Read More

Australia

Lớp Nhung Phan Master Class Satori Technique™️ Brisbane 18 – 21.09.2023

Thời gian: 18 – 21/09/2023 Địa điểm: Brisbane, Australia Trong khoá học 4 ngày, bạn sẽ được học Satori Technique™ – Asian [...]

Read More

Lớp Nhung Phan PMU Intensive Training Sydney 05.2019

NHUNG PHAN PMU INTENSIVE TRAINING Thời gian: 25/05/2019 – 28/05/2019 Địa điểm: Sydney, Australia Học 9 kỹ thuật trong 4 ngày: 1. Powder [...]

Read More